Benvinguts a la web de Gisela

En aquesta web veurem diferents projectes fets a la assignatura d'informàtica:

 1. Projecte Slideshow: Slideshow de pintors, Jo sóc responsable concretament de Gauguin,Basquiat i Munch amb les seves pintures en ordre cronològic amb el seu títol i un explicació amb detall de l'obra que més m'agradi de cada pintor.
 2. Mira aquest vídeo sobre Gauguin

  Mira aquest vídeo sobre Basquiat

  Mira aquest vídeo sobre Munch

 3. Projecte calendari: Analitzarem esdeveniments històrics produïts en dies concrets de l'any o en segles concrets,jo analitzaré el mes d'agost, esdeveniments passats a Catalunya, Espanya, Europa, món i ciència.
 4. Projecte mapa d'imatge: crearem un mapa d'imatge de forma que quan passi per sobre de zones diferents de la imatge m'aparegui un color en aquella zona i un nom i quan cliqui a sobre anirà a la Wikipedia d'on explicarà aquella zona. Jo analitzaré l'aparell locomotor. Per fer el projecte necessitaré l'editor d'imatges GIMP i també necessitarem Visual Code Studio i mapper.js
 5. Projecte Eurostat: Farem un mapa d'Europa i posarem dades d diferents països, regios i provincies de forma que les dades procedents de l'oficina d'estadística Europea Eurostat
 6. Projecte colors: Consisteix en veure si hi ha diferències estadísticament significatives entre homes i dones en la percepció dels colors bàsics: vermell, blau i verd. Necessitem calcular la mitjana, la desviació estàndard o variabiitat, el número de mesures i farem la prova estadística t de Student a la web graphpad quickcalcs. Els resultats de la classe són: resultats no aparellats dela t de Student són un valor p=0,6721(com la p es major a 0,05 no hi ha diferències entre nois i noies).
 7. Projecte Sant Jordi: Crear animació amb pivot animator